فرم درخواست نمایندگی

شرایط و مقررات:

در راستای بهبود خدمات به مشتریان گرامی و بنا به درخواست های مکرر جهت اطلاع از شرایط اخذ نمایندگی حجاب جباری، شرایط واگذاری نمایندگی به اشخاص حقیقی در نقاط مختلف کشور به شرح ذیل می باشد :

 • سلامت : برخورداری از سلامت جسمی و روانی
 • مدارک :گواهی عدم سو، پیشینه کیفری ، گواهی عدم اعتیاد ، گواهی عدم چک برگشتی از بانک مرکزی
 • وضعیت نظام وظیفه آقایان : داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم
 • وضعیت ملک: حداقل 50 متر سطح فروش مفید ،ارتفاع 2/8 متر ،دهنه 3 متر ،در موقعیت مطلوب بازار پوشاک
 • وضعیت مجوز: دارای مجوز صنف پوشاک برای ملك مورد نظر

 • وثیقه/ودیعه: ارائه وثیقه و یا پرداخت ودیعه براساس طرح نمایندگی
 • تعهد: حفظ طراحی و شخصیت برند ،عدم عرضه فرم اداری سایر برندها ،پذیرش شرایط ارائه تسهیلات به اعضای باشگاه مشتریان
 • امتیاز نمایندگی: نماینده جهت اخذ امتیاز باید مستقیما به شرکت مراجعه نماید. در صورتی‌که افرادی(چه همکاران شرکت و چه واسطه‌های دیگر) جهت واگذاری امتیاز نمایندگی، طلب وجه نمایند این افراد متخلف می‌باشند و در صورت همکاری نماینده با آن‌ها، شرکت حق تعقیب قانونی و فسخ قرارداد را در هر مرحله و زمانی برای خود محفوظ می‌داند.
 • توجه: در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست متقاضی محترم قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.
  در صورت احراز عدم صحت اطلاعات درج شده در فرم مزبور، در هر یک از مراحل تقاضا، نام متقاضی مورد نظر از لیست خارج و تقاضا مردود تلقی می‌گردد.
  استانداردسازی، نصب تابلو و تهیه کلیه ملزومات و تجهیزات بر عهده شخص متقاضی بوده و هیچگونه تسهیلاتی برای این منظور پرداخت نمی‌گردد.

   چیتگر بلوارکوهک شهرک یاس مرکز پوشش های اسلامی گل یاس طبقه همکف واحد۱۲